דף הבית שניים עשר הצעדים
12 הצעדים PDF הדפסה דוא

 לימוד הצעדים הוא היסוד להתקדמות בתוכנית נר-אנון. העקרונות שהם מגלמים הם כלל עולמיים ומתאימים לכל אחד. בנר-אנון אנו מנסים להגיע להבנה עמוקה יותר של הצעדים האלה, ומתפללים לתבונה ליישם אותם בחיינו.

"אין אנו מסוגלים לנבא מה יקרה בחיינו. אבל יש ביכולתנו להחליט מה יקרה בקרבנו - איך נקבל את מה שיקרה, מה נעשה עם זה - וזהו מה שבאמת חשוב בסיכומו של דבר".  J.F.Newton

1. הודינו שאנו חסרי אונים מול המכור, שחיינו נהיו בלתי מנוהלים (כנות) .
2. הגענו לאמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו (תקווה).
3. החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו (אמונה).
4. ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד (אומץ).
5. התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדוייק של פגמינו (יושר).
6. היינו מוכנים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו (נכונות).
7. בקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו (ענווה).
8. ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו, והיינו מוכנים לכפר על מעשינו בפניהם (רעות).
9. כיפרנו על מעשינו במישרין בפני כל מי שניתן, פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים (צדק).
10. המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו הודנו בכך מיד (התמדה).
11. ניסינו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו, ומבקשים את הכוח לבצע זאת (רוחניות).
12. כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסנו להעביר בשורה זו לאחרים, ולנהוג על פי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו (שירות).

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com